Telefon0735668019

Lördag 3 september
11.30-16.00
17.00-22.00
22.00-02.00

Öppettider

Följ oss!

Arrangörer

Sofia Lysén 
Lyxpereince AB

Eventproducent 
Press och mediaansvarig

sofia@lysen.se

073 566 80 19

Micael Lysén
Lyxperience AB

Eventproducent 
Bryggeri och utställaransvarig

micael@lysen.se

073 924 82 82

Andreas Jonsson
Mat vid Siljan AB

Eventproducent
Mat och dryckesansvarig

andreas.jonsson@matvidsiljan.se

0247-644 15